Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018

Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018

Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục thực sự đang trở thành tương lai của hệ sinh thái công nghệ trên toàn thế giới, là tấm gương phản ánh sự phát triển của công nghệ hiện nay, chính vì vậy mà Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức, công ty công nghệ cho đến sự hưởng ứng của chính phủ trong định hướng phát triển nhằm xây dựng nền tảng công nghệ và ứng dụng vào đèn led vào các nhà trường. Điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội không nhỏ cho sự nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Việt Nam, trước làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đầy hứa hẹn.

Vừa qua tại Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương, Hội Chiếu sáng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội Thảo Khoa Học Chiếu Sáng Toàn Quốc tại Hải Dương vào tháng 06/2018. Tham gia hội thảo này, Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục giới thiệu ỨNG DỤNG ĐÈN LED HỌC SINH THÔNG MINH nhằm cung ứng dịch vụ công nghệ ứng dụng Internet of Things trong Hệ thống Đèn led học sinh góp phần thiết lập nền tảng cho sự hội nhập, phát triển công nghệ đèn led của Việt Nam nói chung và cải tiến ngành khoa học chiếu sáng nói riêng để nâng cao hiệu quả chiếu sáng phục vụ giao thông, phát triển môi sinh và đảm bảo sự tăng trưởng xanh, bền vững cho các nhà trường, trường học thông minh cùng với những tiện ích phục vụ đời sống cộng đồng.

Hiệu quả từ việc ứng dụng ĐÈN LED HỌC SINH THÔNG MINH sẽ giúp tiết kiệm chi phí, điện năng chiếu sáng, giúp bảo vệ mắt học sinh hiện nay của Việt Nam chiếm khoảng 35% mức điện năng tiêu thụ theo thống kê của Bộ Công Thương, trong khi đó mức trung bình trên thế giới là 17%.

Một yêu cầu đặt ra trong tiến trình này là đẩy mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức liên quan tới các nhà trường cấp để xây dựng một nền tảng về đèn led, hệ sinh thái giữa các ngành, quá trình chuẩn hóa công nghệ , đồng thời đảm bảo tính an ninh, bảo mật của giáo viên và học sinh.

Cảm biến tích hợp trong ứng dựng ĐÈN LED HỌC SINH THÔNG MINH và cam kết mang lại những giải pháp SÁNG TẠO – NĂNG ĐỘNG – BỀN VỮNG.

Một số hình ảnh hoạt động trong hội thảo tại Hải Dương:

Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018
Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *