THÔNG TIN CHUNG VỀ VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC

1. Tên tổ chức KH&CN

 • Tên tiếng Việt: Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục
 • Tên tiếng Anh: Institute of Technologies and Education Development (ITED)
 • Trụ sở chính: Số 313, đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: 0439.937.946 Website: http://ited.gov.vn
 • Quyết định thành lập số 467/QĐ-LHHVN ngày 26/07/2012 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: Số A – 1038 do Bộ KH&CN cấp ngày 07/08/2012, cấp lại ngày 24/08/2017.
 • Mã số thuế: 0105.987.030
 • Tài khoản Kho bạc: 3713 – Mã quan hệ ngân sách số 9067.336 tại Kho bạc Nhà Nước, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Tài khoản Kho bạc: 3751 – Mã quan hệ ngân sách số 9067.336 tại Kho bạc Nhà Nước, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Tài khoản Ngân hàng: 3100.201.024.762 tại Ngân hàng NN & PTNT VN, Chi nhánh Từ Liêm, Hà Nội.

2. Thông tin về người đại diện pháp luật (Viện trưởng)

 • Họ và tên: Dương Tiến Sỹ
 • Địa chỉ thường trú: Số 313, đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Trình độ đào tạo: TS
 • Chức danh khoa học: PGS – Giảng viên cao cấp
 • Số CMND cũ: 011916705 cấp ngày 03/11/1995 tại Hà Nội.
 • Số CMND mới: 035057000059 do Cục cảnh sát ĐKQL & DLQG cấp ngày 07/11/2014.
 • Điện thoại: 0914.336.868

3. Thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện

 • Họ và tên: Đinh Hồng Thái
 • Địa chỉ thường trú: 45 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
 • Trình độ đào tạo: TS
 • Chức danh khoa học: PGS – Giảng viên cao cấp
 • Số CMND: 012705619 cấp ngày 01/12/2005 tại Hà Nội.
 • Điện thoại: 0913.015.437

4. Chủ tài khoản: Dương Tiến Sỹ

5. Các đơn vị trực thuộc Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục

 1. Trung tâm Phát triển Giáo dục Nghệ thuật.
 2. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục.
 3. Trung tâm Hợp tác Phát triển Giáo dục và Đào tạo.
 4. Trung tâm Nông nghiệp Chính xác iMetos Việt Nam.
 5. Trung tâm Hợp tác Quốc tế.
 6. Chi nhánh tại Hà Nội – Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục
 7. Chi nhánh tại Phú Thọ – Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục
 8. Chi nhánh tại Vĩnh Phúc – Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục
 9. Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hải Dương.
 10. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Mầm non.
 11. Trung tâm Ngoại ngữ và Tư vấn Du học
 12. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục STEM
 13. Trung tâm Phát triển Công nghệ và Giáo dục Quốc gia
 14. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực
 15. Trung Tâm Nghiên Cứu & Phát Triển Công Nghệ Xanh