Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018

Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018

Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục thực sự đang trở thành tương lai của hệ sinh thái công nghệ trên toàn thế giới, là tấm gương phản ánh sự phát triển của công nghệ hiện nay, chính vì vậy mà Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục nhận được rất nhiều sự […]

Viện Phát Triển Công Nghệ và Giáo Dục mang ánh sáng học đường lên vùng núi Lào Cai

Nhận lệnh lên đường tới Lào Cai, mang ánh sáng học đường của Viện Phát Triển Công Nghệ và Giáo Dục đến với 3 trường Mầm non, trường Tiểu học và Trung học cơ sở và trường THPT của huyện nghèo vùng cao này, tôi không khỏi hồi hộp. Viện Phát Triển Công Nghệ và […]